dostawa szczepionek

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-701 Lublin, Nałęczowska
 • Telefon/fax: tel. 81 5330034 w. 150 , fax. 815 258 762
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
  Nałęczowska 27
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5330034 w. 150, fax. 815 258 762
  REGON: 43119012000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek wg podzielonych pakietów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamówienie częściowe : Pakiet 1 1.Szczepionka HAB. Przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A /inaktywowana / I wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ( r DNA). Adsorbowana Zawiesina do wstrzyknięć – ampułkostrzykawki a 1 ml Możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki podawania /0, 7 , 21 / Dawki dla dorosłych. Sztuk – 250 Pakiet 2 2 .Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby Typ A , inaktywowana , adsorbowana dla dorosłychpow.16 r.ż. Ampułkostrzykawki a 0,5 ml Sztuk – 200 Pakiet 3 3.Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby Typ B (E) Zawiesina do wstrzyknięć – ampułkostrzykawki a 1 ml Możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki podawania /0, 7 , 21 / Dawki dla dorosłych. Sztuk –220 Pakiet 4 4.Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi( bezkomórkowa, złożona ) i poliomyelitis ( inaktywowana ) adsorbowana , o zmniejszonej zawartości antygenów Dla dorosłych .Ampułko-strzykawki a 0,5 ml Sztuk – 200 Pakiet 5 5.Szczepionka przeciw błonicy , tężcowi i krztuścowi ( bezkomórkowa , złożona ) adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów. Ampułkostrzykawki a 0,5 ml Dla dorosłych Sztuk -60 Pakiet 6 6.Szczepionka przeciw błonicy , tężcowi i poliomyelitis ( inaktywowana ) adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów. Ampułkostrzykawki a 0,5 ml zawiesiny z igłą Dla dorosłych Sztuk -200 Pakiet 7 7. Szczepionka przeciw cholerze (inaktywowana ,doustna ),1 dawka : 3ml zawiesiny we fiolce I 5,6 g granulatu musującego w saszetce Zawiesina i granulat musujący do sporządzania zawiesiny doustnej Dawki dla dorosłych. Sztuk -100 Pakiet 8 8. Szczepionka przeciw wściekliźnie stosowana u ludzi ,produkowana na hodowlach komórkowych 1 fiolka z proszkiem po 1 dawce + 1 ampułkostrzykawka z igłą z rozpuszczalnikiem po 1ml . Dawki dla dorosłych. Sztuk-150 Pakiet 9 9. Szczepionka przeciw żółtej febrze ,żywa 1 fiolka z proszkiem + 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem po 0,5ml z igłą lub bez igły Dawki dla dorosłych. Sztuk – 200 Pakiet 10 10. Szczepionka przeciw durowi brzusznemu ,polisacharydowa 1 ampułko-strzykawka po 0,5ml z dołączoną igłą Dawki dla dorosłych Sztuk – 400 Pakiet 11 11.Szczepionka tężcowa adsorbowana zawiesina do wstrzyknięć podskórnych zawierająca nie mniej niż 40 j.m toksoidu tężcowego. Fiolka 0,5 ml szczepionki Dla dorosłych Sztuk – 210 Pakiet 12 12.Szczepionka p/błonicy i tężcowi adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów Zawiesina ampułko strzykawka 0,5 ml Dla dorosłych Sztuk – 54 Pakiet 13 13.Szczepionka dla dorosłych przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i dorosłych pow.11r.ż. Dla dorosłych Sztuk 320 Pakiet 14 14. Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu inaktywowana adsorbowana zawiesina do wstrzykiwań dawka 0,5 ml Dla osób dorosłych Sztuk 40 /dawek po 0,5 ml/ Pakiet 15 15Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A,C.W 135 i Y Fiolka z proszkiem + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć Postać fiolka – fiolka Dla dzieci powyżej 2 roku życia do 65 roku życia Sztuk 50 Pakiet 16 16. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa 1 ampułkostrzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą Sztuk 30 Pakiet 17 17. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce ,żywa atentowana ,wskazana do czynnego uodparniania dzieci po 9 miesiącu życia ,młodzieży oraz osób dorosłych . Proszek i roztwór do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Dla dorosłych Sztuk 50 PAKIET 18 Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grup A, C, W135 i Y.Dla dzieci od ukończenia 1-go roku życia .Postać- fiolka z proszkiem i rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce. Ilość-30 szt PAKIET 19 Szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa, doustna , wskazana do czynnego uodpornienia niemowląt w schemacie dwu - dawkowym. Postać – zawiesina doustna, płynna, postać gotowa do użycia w doustnym amplikatorze. Ilość – 50szt. PAKIET 20 Szczepionka zawierające żywe, atenuowane wirusy ospy wietrznej i półpaśca typu OKA. Postać – proszek w fiolce i zawiesina w ampułko -strzykawce 0,5ml do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań. Ilość – 50.szt. PAKIET 21 Szczepionka przeciw błonicy,tężcowi ,krztuścowi (acelularna złożona zawierająca 2 antygeny krztuśca- toksoid krztuścowy i hemaglutynina włóknikowa),poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b(skoniugowana), adsorbowana. Postać –fiolka z proszkiem, ampułko- strzykawka z zawiesiną z dwoma igłami. Ilość-50 szt. PAKIET 22 Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi krztuścowi (acelularna z trójskładnikową komponentą krztuścową , poliomyelitis(inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Postać-fiolka z proszkiem, ampułko- strzykawka z zawiesiną z dwoma igłami. Ilość- 50szt. PAKIET 23 Szczepionka przeciwko błonicy , tężcowi, krztuścowi (acelularna ) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ,skojarzona z inaktywowaną szczepionką p/ poliomyelitis i p/ Haemophilus typ b(Hib).skoniugowana (adsorbowana) Postać- fiolka z proszkiem, ampułko- strzykawka z zawiesiną z dwoma i igłami. Ilość 100 szt. PAKIET 24 Skoniugowana 13-walentna szczepionka p\ pneumokokom do stosowania u dzieci od 2 miesiąca życia. Postać- zawiesina do wstrzykiwań w ampułko- strzykawka 0, 5 ml. Ilość – 50 szt. PAKIET 25 Szczepionka p/meningokom grupy b złożna adsorbowana dawka dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia Ilość 30 szt. PAKIET 26 Szczepionka p\bakteriom Neisseria meningitidis grupy C,adsorbowana,skoniugowana z toksoidem tężcowym.Postać –fiolka z zawiesiną do wstrzykiwań 0,5 ml Ilość -10 szt PAKIET 27 Szczepionka p\błonicy, tężcowi,krztuścowi (bezkomórkowa, złożona,zawierająca dwa antygeny krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową),wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA),poliomyelitis(inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana),adsorbowana. Postać-ampułko –strzykawka po 0.5 ml z zawiesiną , z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. Ilość 100szt PAKIET 28 Rekombinowana szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka, czteroważna (typy wirusa 6,11,16,18). Ilość 48szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną