Dostawa sprzętu RTV i AGD do klubów seniora i ośrodków wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON - II części

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu RTV i AGD do klubów seniora i ośrodków wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON - II części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Część I - Dostawa sprzętu RTV do klubów seniora w Lublinie w ramach realizacji projektu LUBInclusiON. 1.1.1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do klubów seniora funkcjonujących przy Domach Pomocy Społecznej w Lublinie tj.: 1.1.1.1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 1.1.1.2. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Bartosza Głowackiego 26. 1.2. Część II - Dostawa sprzętu AGD do klubów seniora i ośrodków wsparcia w Lublinie w ramach realizacji projektu LUBInclusiON. 1.2.1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do klubów seniora i ośrodków wsparcia w Lublinie tj.: 1.2.1.1. Klub seniora przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 1.2.1.2. Klub seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidiakońska 7, 1.2.1.3. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej ul. Bartosza Głowackiego 26.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną