Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-331 Lublin, ul. Grenadierów
 • Telefon/fax: tel. 81 728 56 28 , fax. 81 728 56 28
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie
  ul. Grenadierów 3
  20-331 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 728 56 28, fax. 81 728 56 28
  REGON: 43097218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części - Pakiety. Pakiet nr 1 - Videogastroskop Pakiet nr 2 - Respirator Pakiet nr 3 - Pompy Pakiet nr 4 - Sprzęt medyczny różny Pakiet nr 5 - Lampa zabiegowa mobilna Szczegóły zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną