DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY ORAZ TWORZENIE IZOLATEK I MIEJSC DO KWARANTANNY W RAMACH PROJEKTU PN.: „WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ” DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „BETANIA” W LUBLINIE"

Dom Pomocy Społecznej "Betania" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Betania"
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka
 • Telefon/fax: tel. 814 665 585 , fax. 81 4665586 wew. 26
 • Data zamieszczenia: 2020-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Betania"
  Al. Kraśnicka 223
  20-718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 585, fax. 81 4665586 wew. 26
  REGON: 00097998100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.bip.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY ORAZ TWORZENIE IZOLATEK I MIEJSC DO KWARANTANNY W RAMACH PROJEKTU PN.: „WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ” DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „BETANIA” W LUBLINIE"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Dostawa sprzętu medycznego: łóżko rehabilitacyjne z wysięgnikiem i materacem, parawan medyczny, ssak medyczny, koncentrator tlenu, stojak na kroplówkę, inhalator, termometr bezdotykowy, aparat do pomiaru ciśnienia, pulsoksymetr, łózko do transportu, nebulizator, wąsy medyczne, szafka przyłóżkowa z rozkładanym blatem, wózek zabiegowy, płyn do zamgławiacza. Część II- Dostawa urządzeń do dezynfekcji, myjek oraz sprzętu do utrzymania czystości : lampa bakteriobójcza, maty bakteriobójcze, zamgławiacz do dezynfekcji, myjki jednorazowe, stelaż na worki do odpadów, zestaw do sprzątania z mopem, mop wielorazowy, urządzenie do ozonowania, brama dezynfekcyjna bezdotykowa. Część III - Dostawa łóżek/ tapczanów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną