Dostawa sprzętu komputerowego

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636 , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, monitorów, laptopów, drukarek, tabletów, oraz akcesoriów komputerowych. Część I- zakup i dostawa komputerów osobistych Część II- zakup i dostawa komputerów przenośnych Część III- zakup i dostawa drukarek Część IV- zakup i dostawa tabletów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną