Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich – w 9 pakietach, tj.: Pakiet nr 1: Środek pianotwórczy 3% AFFF - 3800l.; Pakiet nr 2: Środek pianotwórczy 3% - 1150l; Pakiet nr 3: Proszek gaśniczy - 2000kg; Pakiet nr 4: Szelki bezpieczeństwa - 28 szt., Wodery - 2 szt.; Pakiet nr 5: Linka strażacka - 24szt., Myjka do węży - 1 szt., Toporek strażacki - 20szt., Nóż ratowniczy - 30 szt.; Bosak podręczny - 12 szt., Wąż tłoczny W-52-20 ŁA - 60szt., Wąż tłoczny W-75-20 ŁA - 30szt., Prądownica pianowa PP 2-12 - 1 szt.; Prądownica pianowa PP 4-12 - 1 szt., Zasysacz liniowy Z-4 - 1szt., Płyn do wytwornic dymu 5l - 5szt.; Pakiet nr 6: Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi - 2szt.; Pakiet nr 7: Piła łańcuchowa spalinowa - 2 szt., Piła tarczowa spalinowa - 2 szt.; Pakiet nr 8: Gaśnica GP-2x - 310szt., Gaśnica GP-4x - 100szt., Gaśnica GP-6x - 140szt., Gaśnica GSE-2x - 100szt, Gaśnica GP-25x - 19szt.; Pakiet nr 9: Buty specjalne gumowe - 26 par, Buty strażackie specjalne skórzane - 12par, Buty koszarowe - 6par, Koszulka polo - 74szt., Koszulka zimowa - 62szt., Pas strażacki - 39szt., Ubranie strażackie koszarowe - 28kpl, Ubranie strażackie specjalne - 29kpl. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44480000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną