Dostawa środków do dezynfekcji

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 1.1-1.17. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 17 zadaniach: Zadanie nr 1 – Preparaty do higieny ciała Zadanie nr 2 – Preparaty do higieny rąk Zadanie nr 3 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach hydroterapii w placówkach służby zdrowia Zadanie nr 4 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych w placówkach służby zdrowia Zadanie nr 5 – Preparaty chlorowe i o działaniu sporobójczym (w tym Clostridium difficile) do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia Zadanie nr 6 – Szczoteczka do zębów Zadanie nr 7 – Golarka medyczna Zadanie nr 8 – Preparaty do manualnego i mechanicznego mycia, dezynfekcji i pielęgnacji narzędzi Zadanie nr 9 – Preparaty do maszynowego przygotowania narzędzi chirurgicznych, endoskopów w myjni – dezynfektorze Zadanie nr 10 – Preparaty do dezynfekcji błon śluzowych Zadanie nr 11 – Preparaty do dezynfekcji skóry Zadanie nr 12 – Preparaty do mycia i dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia Zadanie nr 13 – Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia Zadanie nr 14 – Preparaty do dezynfekcji, higieny rąk i ciała Zadanie nr 15 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni małych, trudnodostępnych i wyrobów medycznych Zadanie nr 16 – Preparaty do manualnego i mechanicznego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i sprzętu medycznego Zadanie nr 17 – Preparaty do myjni endoskopowej ETD - 3 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawierają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1.1-1.17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną