Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych dla Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części Część 1. Dostawa ryb na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wykazem asortymentowo – cenowym w Załączniku nr 1a do SIWZ; Część 2. Dostawa mrożonek na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wykazem asortymentowo – cenowym w Załączniku nr 1b do SIWZ;Część 3. Dostawa drobiu na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wykazem asortymentowo – cenowym w Załączniku nr 1c do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego na dostawy artykułów spożywczych składających się na przedmiot zamówienia dla części od 1 do 3 został odpowiednio zawarty dla każdej części w Załączniku nr 1 oraz w Załącznikach nr 1a -1c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną