Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla stomatologii

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Karmelicka
 • Telefon/fax: tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Karmelicka 7
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
  REGON: 06028198900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sck.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla stomatologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla stomatologii – 4 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego zawiera Załączniki nr 1 - 4 do SIWZ. Zadanie nr 1 - 104 pozycje asortymentowe, Zadanie nr 2 - 31 pozycje asortymentowe, Zadanie nr 3 - 6 pozycji asortymentowych, Zadanie nr 4 - 1 pozycja asortymentowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną