DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie z ofertą cenową oraz warunkami granicznymi określonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 12 zadaniach: Zadanie nr 1 - Dostawa odczynników do diagnostyki chorób alergologicznych metodą Euroline. Zadanie nr 2 - Dostawa probówek do diagnostyki parazytologicznej. Zadanie nr 3 - Dostawa odczynników do analizatora hematologicznego Pentra 80 XL z dzierżawą kompatybilnego analizatora zapasowego z funkcją oznaczania retikulocytów. Zadanie nr 4 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych. Zadanie nr 5 - Dostawa niezbędnych materiałów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu do analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu. Zadanie nr 6 - Dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej. Zadanie nr 7 - Dostawa odczynników do analizatora immunodiagnostycznego do badań "cito" wraz z jego dzierżawą. Zadanie nr 8 - Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO i ACL 7000. Zadanie nr 9 - Dostawa butelek do posiewów krwi i płynów ustrojowych do posiadanego przez laboratorium analizatora Bactec FX-40. Zadanie nr 10 - Dostawa szybkich testów kasetkowych do diagnostyki chorób zakaźnych. Zadanie nr 11 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania substancji uzależniających. Zadanie nr 12 - Dostawa szybkich testów diagnostycznych do wykrywania substancji uzależniających w moczu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną