Dostawa mierników elektronicznych i zasilaczy na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mierników elektronicznych i zasilaczy na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mierników elektronicznych i zasilaczy na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. 3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Część 1: Dostawa mierników elektronicznych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu według następującego asortymentu: I część zamówienia: 1. Oscyloskop cyfrowy, 100 Mhz, 2 kan. - 6 szt. 2. Multimetr cyfrowy stacjonarny - 10 szt. 3. Multimetr cyfrowy stacjonarny - 6 szt. 4. Generator sygnałowy - 6 szt. 5. Opornice suwakowe - 10 szt. Szczegółowe parametry techniczne asortymentu zawarte są w załączniku do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do dostawy asortymentu w stanie fabrycznie nowym, nieużywanym, w oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia muszą być w pełni sprawne technicznie i gotowe do użytku. Miejscem dostawy jest Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Katedra Fizyki Stosowanej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin. Część 2 Dostawa zasilaczy na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu według następującego asortymentu: II część zamówienia: 1. Zasilacz lab. 15V, 5A - 5 szt. 2. Zasilacz lab. 30V, 3A - 5 szt. 3. Zasilacz lab. 2x30V, 2x3A - 2szt. Szczegółowe parametry techniczne asortymentu zawarte są w załączniku do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do dostawy asortymentu w stanie fabrycznie nowym, nieużywanym, w oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia muszą być w pełni sprawne technicznie i gotowe do użytku. Miejscem dostawy jest Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Katedra Fizyki Stosowanej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną