Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę następujących części zamówienia: Część 1 – dostawa mebli na wymiar wraz z montażem na potrzeby jednostek organizacyjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ. Część 2 – dostawa mebli wraz z montażem dla Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ. Część 3 – dostawa mebli wraz z montażem w ramach projektów naukowych dla Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ. Część 4 – dostawa mebli wraz z montażem dla Uniwersyteckiego Centrum Medialnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną