„DostawA mebli i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20331 Lublin, ul. Grenadierów
 • Telefon/fax: tel. 81 728 56 28 , fax. 81 728 56 28
 • Data zamieszczenia: 2018-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie
  ul. Grenadierów 3
  20331 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 728 56 28, fax. 81 728 56 28
  REGON: 43097218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DostawA mebli i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną