„Dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie”

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-411 Lublin, Wolska
 • Telefon/fax: tel. 814664991 , fax. 814664991
 • Data zamieszczenia: 2018-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
  Wolska 5
  20-411 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814664991, fax. 814664991
  REGON: 430910203
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Scentralizowana jednostka Organizacyjna Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie, z podziałem na części (liczba części 2). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie przedmiotu zamówienia, szczegółowo określonego w kosztorysie cenowym, w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi być nowy, nieużywany i dostarczony w całości (elementu przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone przez Wykonawcę w stanie złożonym, zamontowanym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną