DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ ORAZ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI I MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA OB NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl; 1wszk.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ ORAZ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI I MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA OB NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej i pracowni histopatologicznej oraz zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i moczu wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania OB na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku, zgodnie z ofertą cenową oraz warunkami granicznymi określonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2.1- 2.4 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 4 zadaniach: Zadanie nr 1 - System próżniowy do pobierania krwi, Zadanie nr 2 - Materiały jednorazowe do diagnostyki laboratoryjnej, Zadanie nr 3 - System do próżniowego pobierania moczu. Zadanie nr 4 - dostawa odczynników i materiałów zużywalnych po pracowni cytologii i histopatologii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną