Dostawa materiałów do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do sterylizacji do Magazynu Medycznego, położonego przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie, wraz z odbiorem pustych, zużytych opakowań po nabojach do sterylizacji (zad. nr 11) z Centralnej Sterylizatorni, ul. Herberta 21 w Luiblinie potwierdzone kartą odbioru odpadu, stanowiących 11 odrębnych zadań: Zadanie nr 1 - Dostawa rękawów papierowo-foliowych. Zadanie nr 2 - Dostawa papierów krepowanych, rękawów włókninowo-foliowych, taśmy do pary wodnej. Zadanie nr 3 - Dostawa torebek foliowych. Zadanie nr 4 - Dostawa torebek włókninowo-foliowych. Zadanie nr 5 - Dostawa etykiet do metkownicy. Zadanie nr 6 - Dostawa testów. Zadanie nr 7 - Dostawa zestawu testowego o szybkim odczycie Zadanie nr 8 - Dostawa papieru do drukarki do sterylizatora Zadanie nr 9 - Dostawa testów do walidacji zgrzewu. Zadanie nr 10 - Dostawa plomb, szczotek, tabletek do uzdatniania wody, czyścików i materiałów opakowaniowych Zadanie nr 11 - Dostawa nabojów do sterylizacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną