Dostawa materiałów jednorazowego użytku i sprzętu medycznego oraz sprzętu do pracowni stymulatorowej

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów jednorazowego użytku i sprzętu medycznego oraz sprzętu do pracowni stymulatorowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych i sprzętu medycznego raz sprzętu do pracowni stymulatorowej zgodnie z ofertą cenową stanowiąca Załącznik nr 1.1-1.15. SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 15 zadaniach: Zadanie 1 – Elektrody EKG Zadanie 2 – Elektrody powrotne kompatybilne z generatorem Valleylab Zadanie 3 – Elektrody neutralne kompatybilne z diatermią ERBE Zadanie 4 – Miski nerkowate jednorazowego użytku Zadanie 5 – Światłowód optyczny kompatybilny z laserem holowym LitHo Zadanie 6 – Materiały jednorazowego użytku dla Centrum Rehabilitacji Zadanie 7 – Punche biopsyjne jednorazowego użytku Zadanie 8 – Osłonki na sondy przezprzełykowe Zadanie 9 – Dreny do cewnikowania klatki piersiowej Zadanie 10 – Igła do biopsji piersi Zadanie 11 – Filtry kompatybilne z kontenerem do sterylizacji Prime Line Zadanie 12 – Akcesoria do zabiegów endoskopowych Zadanie 13 – Nożyczki chirurgiczne wielorazowe kompatybilne z endoskopami firmy Olympus Zadanie 14 – Introducer 7F lub 8F z rozrywalną końcówką Zadanie 15 – Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F z końcem miękkim i zagiętym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną