dostawa i montaż mammograficznego aparatu cyfrowego z dodatkowym wyposażeniem i adaptacją pomieszczenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-701 Lublin, Nałęczowska
 • Telefon/fax: tel. 81 5330034 w. 150 , fax. 815 258 762
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
  Nałęczowska 27
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5330034 w. 150, fax. 815 258 762
  REGON: 43119012000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż mammograficznego aparatu cyfrowego z dodatkowym wyposażeniem i adaptacją pomieszczenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż mammograficznego aparatu cyfrowego z dodatkowym wyposażeniem i adaptacją pomieszczenia dla WOMP CP-L w Lublinie, spełniającego parametry techniczne i użytkowe w konfiguracji określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ, obejmujący dostarczenie urządzenia do miejsca użytkowania, rozpakowanie, sprawdzenie, uruchomienie, przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego min. 8 pracowników, w tym 1 szkolenie dla 2 lekarzy radiologów i 2 szkolenia dla 4 techników elektroradiologii ,1 szkolenie dla 2 informatyków Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji oraz przekazanie do użytku (z uwzględnieniem dopasowania do istniejącego systemu informatycznego) i dokonanie innych prac towarzyszących określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac adaptacyjnych oraz czynności związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń. Zalecana jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111650-2 33111300-4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111650-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną