Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowice Murowane .

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowice Murowane .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Wólka . Zamawiający wymaga żeby przedmiot zamówienia spełniał standardy i warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga między innymi: ciągnik musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, pojemność silnika nie mniejsza niż 4300 cm3 , moc minimum 115 km. Ciągnik musi spełniać minimalne parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną