Dostawa asortymentu medycznego różnego(zestaw do usuwania fragmentów prostaty i pęcherza po resekcji, zestaw do jejunostomii , igły do znieczuleń prostaty, elektrody do defibrylacji, endoraktor) na potrzeby COZL

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-090 Lublin, dr K. Jaczewskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 454 1762, 81 454 1762 , fax. 81 747 63 27
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
  dr K. Jaczewskiego 7
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 454 1762, 81 454 1762, fax. 81 747 63 27
  REGON: 43121936000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cozl.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa asortymentu medycznego różnego(zestaw do usuwania fragmentów prostaty i pęcherza po resekcji, zestaw do jejunostomii , igły do znieczuleń prostaty, elektrody do defibrylacji, endoraktor) na potrzeby COZL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa asortymentu medycznego różnego(zestaw do usuwania fragmentów prostaty i pęcherza po resekcji, zestaw do jejunostomii , igły do znieczuleń prostaty, elektrody do defibrylacji, endoraktor) na potrzeby COZL. Część 1 – Zestaw do usuwania fragmentów prostaty i pęcherza po resekcji Część 2 – Endoractor Część 3 – Zestaw do jejunostomii Część 4 – Elektroda haczykowa monopolarna Część 5 – Elektrody do defibrylacji Część 6 - Osłona na sondę USG Część 7 – igły do znieczuleń prostaty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną