Dostawa artykułów spożywczych do stołówkiszkolnej

Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-362 Lublin, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 • Telefon/fax: tel. 81 744 16 44 , fax. 81 744 16 44
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
  ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2
  20-362 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 744 16 44, fax. 81 744 16 44
  REGON: 21925300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp32.biposwiata.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówkiszkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotemzamówienia jest dostawa artykułów spo ż ywczych do stołówki szkolnej zgodnie z opisem przedmiotuzamówienia zawartym w formularz u asortymentowo-cenowym- zał ą cznik 2.1-2.8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną