Dostawa artykułów żywnościowych

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 81 744 03 22 , fax. 81 744 03 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
  ul. Mickiewicza 24
  20-433 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 744 03 22, fax. 81 744 03 22
  REGON: 71448490943000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.2sp.lublin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotemzamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej z podziałem na części, zgodniez opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załącznikach nr 2.1- 2.8 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną