DOSTAWA 1 SZTUKI PRZYCZEPY MEDYCZNEJ

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-012 Lublin, ul. Strażacka
 • Telefon/fax: tel. 815 351 240
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 351 240
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA 1 SZTUKI PRZYCZEPY MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki przyczepy wraz z wyposażeniem medycznym. W ramach wyposażenia medycznego wymagane jest dostarczenie następującego sprzętu: Plecak ratowniczy opatrunkowy - 10szt; Nosze typu deska – 15 szt; Nosze składane na stelażu – 20 szt; Zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób – 4 kpl; Butla z reduktorem o pojemności 10 litrów z zaworem – 6 szt; Rozdzielacz do tlenoterapii masowej – 6szt; Maska do tlenoterapii biernej w ilości zgodnej z ilością wyjść z rozdzielacza x6 – 100szt; Nosze miękkie (płachtowe) – 20 szt; Folia izotermiczna – 600 szt; Worek na zwłoki – 100 szt; Rękawiczki ochronne – 4 op; Maski jednorazowe ochronne – 200 szt; Parawan z oznaczeniem – 4 szt; Zestaw do oznaczenia stref segregacji – 2 kpl; Kamizelka KMDR – 4szt; Kamizelka TRIAGE: – 4 kpl; Wózek do transportu noszy na odległość – 2szt; Nosze kompatybilne z mocowaniem wózka transportowego – 2 szt; Folia stretch mini-rolki – 6 szt; Worki na odpady medyczne (czerwone) – 10 szt; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną