Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i drogi krajowej nr 48

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 81 534 92 39 , fax. 81 5349239, 5324467
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 92 39, fax. 81 5349239, 5324467
  REGON: 17511575001610
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i drogi krajowej nr 48
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług i robót z zakresu letniego utrzymania drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i drogi krajowej nr 48 klasy GP, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach, w zakresie usług i robót przewidywanych do wykonania w ramach bieżącego (letniego) utrzymania dróg krajowych wchodzą następujące asortymenty robót: - bieżące utrzymanie dróg, - bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, obejmujące estetykę, oznakowanie, oświetlenia i bezpieczeństwa dróg oraz utrzymanie korpusu, odwodnienia drogi i chodników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną