Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pollub.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa, publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej Politechniki Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie poniżej progów unijnych. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Lubelskiej w ramach realizacji projektu PL 2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej. Głównym celem powstania Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Lubelskiej jest potrzeba stworzenia jednolitej i spójnej koncepcji nawiązującej do misji i strategii funkcjonowania Uczelni. Zadaniem Systemu będzie kreowanie jednoznacznego, pozytywnego wizerunku Uczeni wśród środowiska akademickiego jak i otaczającego społeczeństwa. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Księdze Identyfikacji Wizualnej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną