Dostawa (zakup) multimetrów cyfrowych, oscyloskopu i przystawki cęgowej

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (zakup) multimetrów cyfrowych, oscyloskopu i przystawki cęgowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa multimetrów cyfrowych, oscyloskopu i przystawki cęgowej. Część 1: Multimetr cyfrowy stołowy - 3 sztuki Część 2: Multimetr cyfrowy przenośny - 2 sztuki Część 3: Multimetr cyfrowy przenośny - 2 sztuki Część 4: Oscyloskop przenośny - 1 sztuka Część 5: Przystawka cęgowa - 2 sztuki Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38552000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną