Dostawa siatek ogrodzeniowych ocynkowanych wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu w ramach realizacji projektu pn.: „Ograniczanie konfliktów na linii bóbr europejski – człowiek” realizowanego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-144 Lublin, Bazylianówka
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  Bazylianówka 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 60418276000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa siatek ogrodzeniowych ocynkowanych wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu w ramach realizacji projektu pn.: „Ograniczanie konfliktów na linii bóbr europejski – człowiek” realizowanego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatek ogrodzeniowych ocynkowanych wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu w ramach realizacji projektu pn.: „Ograniczanie konfliktów na linii bóbr europejski – człowiek” realizowanego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: 2.1. siatka ogrodzeniowa 2.2. akcesoria montażowe 2.3. transport we wskazane miejsce 2.4. rozładunek i złożenie we wskazane miejsce 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44313100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną